top of page

Các mặt hàng cần thiết

Bạn có thể mua sắm tại nhà của mình và giao các mặt hàng đến CADA bằng cách mua từ Amazon Wish List của CADA.

chúng tôi chỉ có thể chấp nhận các khoản đóng góp đã được phê duyệt trước và lên lịch bởi nhân viên CADA. 

Nhu cầu hiện tại - cập nhật 8/16/2021: 

cập nhật ngày 8 tháng 12 năm 2021

không thể chấp nhận: 

Sách

Giường đã qua sử dụng 

Sách

Đồ chơi bằng vải hoặc sang trọng

bottom of page