top of page

cho

Hỗ trợ của bạn Tiết kiệm Cuộc sống!

donate-now.jpg

Quyên góp ngay bây giờ

Chúng tôi không thể làm công việc này mà không có bạn! Một khoản đóng góp với bất kỳ số tiền nào sẽ giúp đỡ các nạn nhân và người sống sót là trẻ em và người lớn.

donate-goods.jpg

Tặng hàng hóa

Hãy cân nhắc việc tặng những đồ gia dụng và quần áo được sử dụng nhẹ nhàng của bạn. Chúng tôi luôn đánh giá cao những món quà từ danh sách mong muốn của Amazon. 

other-ways-to-give.jpg

Các cách khác để cho đi

Tìm hiểu về các cách khác mà bạn có thể hỗ trợ CADA, từ tổ chức một đợt quyên góp, hoạt động tình nguyện hoặc đóng góp có tác động nhất - một món quà kế thừa. 

Với sự hỗ trợ hào phóng của bạn, CADA cung cấp các dịch vụ miễn phí cho hơn 2.500 phụ nữ, nam giới và trẻ em mỗi năm.

Được hỗ trợ và tài trợ bởi

bottom of page