cada trong tin tức

Theo kịp CADA và công việc đang được thực hiện để hỗ trợ nạn nhân và người sống sót sau bạo lực gia đình và bạo lực tình dục trong cộng đồng của chúng tôi.

southernminn.com - August 8, 2022

southernminn.com - June 13, 2022

KEYC News Now - April 1, 2022

Mankato Free Press - March 11, 2022

southernminn.com - February 7, 2022

KEYC News Now - February 4, 2022

Mankato Free Press - January 13, 2022

southernminn.com - January 10, 2022

southernminn.com - December 6, 2021 

southernminn.com - November 23, 2021 

KEYC News Now - Ngày 21 tháng 5 năm 2021 

Đài phát thanh KCHK, Praha mới - ngày 17 tháng 5 năm 2021