top of page

Giáo dục cộng đồng

Chúng tôi sẵn sàng đào tạo và giáo dục các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, quan chức thực thi pháp luật, thành viên của giáo sĩ và các nhà lãnh đạo dựa trên đức tin khác, các tổ chức cộng đồng, tập đoàn và hiệp hội nghề nghiệp về động lực của bạo lực gia đình và bạo lực tình dục. Nếu bạn quan tâm đến việc lên lịch đào tạo cho nhóm hoặc nơi làm việc của mình, vui lòng liên hệ với chương trình giáo dục tại CADA bằng cách gọi  507-625-8688 máy lẻ. 103  hoặc gửi email  sabrinam@cadamn.org

community-education.jpg

Chúng tôi cung cấp giáo dục về các chủ đề sau:

Dịch vụ và vận động của CADA

Mối quan hệ lành mạnh

Bạo lực hẹn hò tuổi teen

Dịch vụ và vận động của CADA

Đồng ý và ép buộc

Làm thế nào để giúp một người bạn

Dịch vụ và vận động của CADA

Văn hóa hiếp dâm

Nếu bạn đang tìm kiếm đào tạo cho một chủ đề không được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xem liệu chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn hay không!

bottom of page