top of page
about-cada.jpg

về cada

Sứ mệnh của CADA là cung cấp sự an toàn và hỗ trợ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình và tình dục thông qua giáo dục, vận động và nơi trú ẩn.

Môn lịch sử

CADA được thành lập với tư cách là một tổ chức hợp tác cấp cơ sở, phát triển từ nỗ lực của một số phụ nữ địa phương hoạt động trong phong trào phụ nữ bị đánh đập. Năm 1979, những người sáng lập CADA đã ký các điều khoản hợp nhất với mục tiêu cung cấp sự an toàn cho các nạn nhân của bạo lực gia đình ở khu vực Mankato. Năm 1981, nhờ sự hỗ trợ và tài trợ từ cộng đồng của chúng tôi, những cánh cửa dẫn đến nơi trú ẩn CADA đầu tiên đã mở ra.

Trong suốt những năm 1990, khi khu vực này phát triển cùng với nhu cầu về dịch vụ, CADA đã mở rộng khắp khu vực. Năm 1997, CADA đã xây dựng một nơi trú ẩn mới, cho phép chúng tôi phục vụ nhiều nạn nhân và người sống sót hơn nữa trong cộng đồng.

Ngày nay, CADA cung cấp dịch vụ trên khắp một khu vực chín quận ở trung tâm nam Minnesota. Chúng tôi có bảy địa điểm văn phòng vận động chính sách, hai địa điểm An toàn cho tôi và một nơi trú ẩn an toàn khẩn cấp có thể chứa tối đa 22 phụ nữ và trẻ em cùng một lúc.

Giá trị của chúng tôi

Sự an toàn

CADA thúc đẩy sự an toàn thông qua các dịch vụ trú ẩn khẩn cấp của chúng tôi và lập kế hoạch an toàn với nạn nhân và những người sống sót.

Bảo mật

CADA tôn trọng và đề cao tính bảo mật của khách hàng và tổ chức.

Trao quyền

Những người ủng hộ CADA thực hành mô hình vận động dựa trên trao quyền trong đó nạn nhân và người sống sót hướng dẫn hành trình của chính họ và những người ủng hộ hỗ trợ các cá nhân trong việc duy trì quyền kiểm soát cuộc sống và sự lựa chọn của họ.

Đa dạng

CADA tìm cách tiếp cận các nhóm dân cư chưa được phục vụ thông qua các nỗ lực tiếp cận cộng đồng cũng như thông qua sự hòa nhập và đại diện ở tất cả các cấp của tổ chức.

Sự hợp tác

CADA hợp tác chặt chẽ với các đối tác đại lý và các tổ chức cộng đồng để tăng cường an toàn cho nạn nhân và những người sống sót cũng như tạo ra các cộng đồng lành mạnh hơn.

Tư cách thành viên và quan hệ đối tác

bottom of page