top of page

Gặp gỡ nhóm lãnh đạo của chúng tôi

Image from iOS (53).jpg

Brad Guss

Người quản lý tài chính

bradg@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 101

Brad.jpg

Brad Guss

Người quản lý tài chính

bradg@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 101

Brittany.jpg

Brittany Wojtowicz

Thư ký giám đốc

brittanyw@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 123

Image from iOS (54).jpg

Jason Mack

Giám đốc điều hành

jasonm@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 111

Jason.jpg

Jason Mack

Giám đốc điều hành

jasonm@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 111

Kristen (2).jpg

Kristen Walters

Giám đốc Phát triển & Truyền thông

kristenw@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 124

Julia.jpg

julia hamann

Giữ cho tôi an toàn và người quản lý chương trình giáo dục phạm nhân

juliah@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 112

Ban giám đốc của CADA

Ross Gullickson, Chủ tịch

Sở cảnh sát Bắc Mankato, Cảnh sát trưởng

701@nmpd.org

Nancy Achterhoff, Secretary

Marriage and Family Therapist
nancy.achterhoff@gmail.com

Jolinda Grabianowski

Bất động sản đích thực, Người môi giới bất động sản

jolinda.grabianowski@gmail.com

Kari Severson, Phó chủ tịch

Mayo Clinic Health Systems, Giám đốc Phòng thí nghiệm

severson.kari@mayo.edu

Candee Deichman

Thế kỷ 21 Atwood, Môi giới

candee@askcandee.com

Linda Solyntjes

Nhân viên xã hội

lsolyntjes@gmail.com

Kathy Madrid, Thủ quỹ

Chương trình sức khỏe tâm thần pháp y, nhà tâm lý học

kathypsydlp@gmail.com

Gwen Wolters

Điều phối viên Hợp tác xã Dịch vụ Nam Trung bộ, Cao đẳng & Sẵn sàng Nghề nghiệp

gwolters@mnscsc.org

kerry diekmann

Minnesota State University, Mankato

kerrydiekmann@gmail.com

Apply to join the board of directors

Please check all the following demographics that apply to you:
Please select your age group:
What skills or strengts can you cotribute to the Board?
arrow&v

Thanks for applying for CADA's Board of Directors!
We will get in touch soon!

bottom of page