top of page

Tham gia!

Công việc của chúng tôi sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ liên tục và quan trọng từ bạn bè và những người hàng xóm trong cộng đồng của chúng tôi. Có nhiều cách để tham gia vào công việc mà chúng tôi làm tại CADA. Cùng nhau, chúng ta có thể hỗ trợ những người sống sót và tạo ra các cộng đồng an toàn hơn.

volunteer.jpg

Tình nguyện viên

Một trong những món quà tuyệt vời nhất bạn có thể cho là thời gian của mình! Tìm hiểu về các cơ hội tình nguyện tại CADA.

internship.jpg

Cơ hội thực tập

CADA cung cấp nhiều cơ hội thực tập cho sinh viên và chào đón sinh viên từ nhiều nền giáo dục khác nhau!

community.png

Ngăn chặn bạo lực

Tìm hiểu về các bước bạn có thể thực hiện để ngăn chặn bạo lực tình dục trong cộng đồng của mình và các cách doanh nghiệp của bạn có thể hợp tác với CADA!

Luôn cập nhật những gì đang diễn ra tại CADA bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

bottom of page