top of page

Vận động cộng đồng

Những người ủng hộ cộng đồng là nguồn tài nguyên miễn phí và bí mật dành cho nạn nhân của bạo lực gia đình và tình dục. CADA có những người ủng hộ cộng đồng ở các thành phố Blue Earth, Fairmont, Mankato, New Ulm, St. James, St. Peter và Waseca.

 

Người Bênh vực Cộng đồng có thể làm gì cho bạn?

Người bào chữa có thể là một người khách quan, không phán xét, có thể lắng nghe, cung cấp thông tin và giúp xác định các lựa chọn cho những người bị bạo lực gia đình hoặc tình dục. Tại CADA, chúng tôi tin rằng các nạn nhân và những người sống sót là những chuyên gia trong cuộc sống của họ và họ biết điều gì là tốt nhất cho gia đình mình. Do đó, những người ủng hộ sẽ không nói cho ai đó phải làm gì và sẽ khuyến khích nạn nhân và những người sống sót dẫn đầu cuộc hành trình của riêng họ và sẽ hỗ trợ trong các quyết định mà họ đưa ra.

Ngoài hỗ trợ tinh thần và lập kế hoạch an toàn, những người ủng hộ cộng đồng cũng có thể cung cấp nhiều dịch vụ vận động pháp lý khác nhau. Hệ thống tư pháp có thể cực kỳ khó hiểu, vì vậy hợp tác với một người biện hộ có thể hữu ích. Những người vận động có thể giúp bạn hiểu các quyền của mình và các lựa chọn mà bạn có. Ngoài ra, những người ủng hộ cộng đồng có thể giới thiệu bạn đến các dịch vụ và cơ quan khác có thể hữu ích.

LaDonna and Kim.jpg

Những người ủng hộ cộng đồng có thể:

Cung cấp hỗ trợ bí mật và không phán xét

Cung cấp thông tin về bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, buôn bán tình dục và rình rập

Giúp lập các kế hoạch an toàn cá nhân cho nạn nhân và trẻ em

Hỗ trợ viết và nộp lệnh cấm

Hỗ trợ báo cáo hành vi tấn công trong nước hoặc tấn công tình dục cho cơ quan thực thi pháp luật

Tham dự phiên tòa thay mặt hoặc cùng với nạn nhân hoặc người sống sót 

Liên hệ với cảnh sát, cơ quan công tố hoặc các đối tác hệ thống khác thay mặt nạn nhân

Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận hỗ trợ công cộng, hỗ trợ thực phẩm, chỗ ở, hoặc các nhu cầu cơ bản khác

Tạo điều kiện cho các nhóm hỗ trợ bạo lực gia đình và bạo lực tình dục

Cung cấp phản ứng khủng hoảng 24 giờ cho các bệnh viện hoặc trung tâm thực thi pháp luật

tìm người ủng hộ địa phương của bạn

bottom of page