top of page

Nếu bạn cần hỗ trợ ngay, vui lòng gọi  1-800-477-0466

Nếu bạn đang liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, vui lòng cho biết cách an toàn nhất để liên hệ với bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

  • Facebook
  • Instagram

Xin chào, cảm ơn vì tin nhắn của bạn. Những email này không được người biện hộ kiểm tra 24/7, vì vậy nếu đây là trường hợp khẩn cấp hoặc bạn cần nơi tạm trú, vui lòng gọi đường dây trợ giúp 24 giờ của CADA theo số: 1-800-477-0466. Cảm ơn bạn!

Locations

tìm người ủng hộ địa phương của bạn

bottom of page