top of page

Thực tập tại CADA

"I think CADA works extremely hard to make sure their volunteers and interns feel valued within the program. I always felt accepted and looked at like I was a part of the staff. I was very happy with my experience at CADA." – CADA Intern

241840792_4450655428325215_4562586503239224485_n.jpg

Vị trí thực tập

Thực tập sinh tham gia cộng đồng

Thực tập sinh hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Nhận thức của CADA và Giám đốc Phát triển và Tình nguyện viên để thực hiện các sáng kiến nâng cao nhận thức và gắn kết cộng đồng. Học sinh hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các hoạt động và chiến dịch nâng cao nhận thức. Sinh viên quan tâm đến một vị trí tham gia cộng đồng phải có tối thiểu 120 giờ để hoàn thành. 

Thực tập sinh vận động cộng đồng

Các thực tập sinh làm việc chặt chẽ với những người ủng hộ cộng đồng của CADA để phục vụ nạn nhân của bạo lực gia đình và tình dục thông qua vận động pháp lý, hỗ trợ tinh thần và các nhóm hỗ trợ. Các thực tập sinh vận động cộng đồng cũng tham gia vào vòng xoay kêu gọi khủng hoảng để ứng phó với các sự cố bạo lực gia đình và tình dục xuất hiện tại các bệnh viện hoặc trung tâm thực thi pháp luật sau giờ làm việc thông thường. Sinh viên quan tâm đến một vị trí vận động cộng đồng phải có tối thiểu 400 giờ để hoàn thành. Cơ hội có sẵn trong toàn bộ khu vực kinh doanh của CADA.

Thực tập sinh vận động chính sách tạm trú

Thực tập sinh làm việc chặt chẽ với những người ủng hộ nơi tạm trú để đưa ra các biện pháp vận động, can thiệp khủng hoảng và hỗ trợ nạn nhân / người sống sót và con cái của họ - cả trong môi trường tạm trú và trong tình trạng khủng hoảng. Sinh viên quan tâm đến một vị trí vận động cho nơi trú ẩn phải có tối thiểu 120 giờ để hoàn thành.

Thực tập sinh tham gia cộng đồng

Thực tập sinh hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Nhận thức của CADA và Giám đốc Phát triển và Tình nguyện viên để thực hiện các sáng kiến nâng cao nhận thức và gắn kết cộng đồng. Học sinh hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các hoạt động và chiến dịch nâng cao nhận thức. Sinh viên quan tâm đến một vị trí tham gia cộng đồng phải có tối thiểu 120 giờ để hoàn thành. 

Thực tập sinh vận động chính sách tạm trú

Thực tập sinh làm việc chặt chẽ với những người ủng hộ nơi tạm trú để đưa ra các biện pháp vận động, can thiệp khủng hoảng và hỗ trợ nạn nhân / người sống sót và con cái của họ - cả trong môi trường tạm trú và trong tình trạng khủng hoảng. Sinh viên quan tâm đến một vị trí vận động cho nơi trú ẩn phải có tối thiểu 120 giờ để hoàn thành.

Quy trình đăng ký

Các thực tập sinh tương lai nên xem xét các cơ hội thực tập hiện có của chúng tôi và quyết định vị trí nào phù hợp với sở thích và kỹ năng của họ và phù hợp nhất với mục tiêu nghề nghiệp tương lai của họ. Sau đó, các ứng viên thực tập nên tải xuống và hoàn thành đơn xin thực tập và nộp đơn này, cùng với sơ yếu lý lịch và thư xin việc cho điều phối viên tình nguyện của CADA tại:  hollym@cadamn.org

Khả năng sẵn có của vị trí là hạn chế, vì vậy các ứng viên nên xác định ba lựa chọn hàng đầu của họ về vị trí thực tập.

Khi nhận được đơn đăng ký của bạn, điều phối viên tình nguyện sẽ xem xét tài liệu của bạn và nếu chúng tôi xác định có khả năng phù hợp, sẽ sắp xếp thời gian cho một cuộc phỏng vấn. Quá trình đăng ký có thể mất từ 2 đến 4 tuần. Thực tập sinh tương lai nên bắt đầu quá trình nộp đơn ít nhất một học kỳ trước vị trí thực tập dự kiến.

Tất cả các ứng viên thực tập phải hoàn thành kiểm tra lý lịch của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Minnesota cũng như hoàn thành  Khóa đào tạo chứng nhận vận động chống tấn công tình dục trong 40 giờ của CADA .

 

Tất cả các sinh viên thực tập cũng sẽ trải qua một buổi hướng dẫn thực tập và đào tạo tại chỗ với những người giám sát công trường của họ. 

Mọi thắc mắc về chương trình thực tập của CADA, vui lòng liên hệ với điều phối viên tình nguyện tại  hollym@cadamn.org

bottom of page