top of page

Ngăn chặn bạo lực

Dự án Rosemary là một chiến dịch giáo dục cộng đồng của Liên minh Minnesota Chống Tấn công Tình dục (MNCASA). Chiến dịch nói về các bước đơn giản hàng ngày mà các cá nhân có thể thực hiện để ngăn chặn bạo lực tình dục trong cộng đồng của họ. Nếu các cá nhân thực hiện những bước nhỏ và chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra cộng đồng nơi mọi người đều cảm thấy an toàn và có cơ hội phát triển và phát triển!

Bạn có thể thực hiện Rosemary Pledge và cam kết thực hiện các bước nhỏ để ngăn chặn bạo lực tình dục. 

rosemary-pledge.jpg

Tham gia Sáng kiến không gian làm việc Rosemary

Hợp tác với CADA và các doanh nghiệp địa phương khác để ngăn chặn bạo lực tại nơi làm việc và cộng đồng của bạn!  

 

Quấy rối tình dục và bạo lực quá phổ biến ở nơi làm việc và cộng đồng của chúng ta. 81% phụ nữ và 34% nam giới cho biết đã bị quấy rối tình dục vào một thời điểm nào đó trong đời. Tuy nhiên, báo cáo hành vi quấy rối với người giám sát là một trong những phản hồi ít phổ biến nhất.

Quấy rối tình dục không chỉ gây hại cho các cá nhân mà còn gây hại cho các công ty. Hậu quả của quấy rối tình dục, các công ty có thể làm tăng tỷ lệ luân chuyển của nhân viên, tăng thời gian nghỉ ốm và giảm năng suất của công nhân.

 

Thay đổi phải bắt đầu bằng cam kết thay đổi và trách nhiệm của lãnh đạo. Văn hóa nơi làm việc là yếu tố góp phần quan trọng nhất giúp cho hành vi quấy rối phát triển hoặc ngăn chặn hành vi quấy rối.

CADA mời các doanh nghiệp địa phương hợp tác với chúng tôi để đào tạo và hỗ trợ chống bạo lực cho tổ chức của bạn. Quan hệ đối tác với các doanh nghiệp là duy nhất và liên tục. Các chuyên gia chống bạo lực tại CADA sẽ làm việc với công ty của bạn để tìm hiểu văn hóa của bạn và hiểu kinh nghiệm của nhân viên.

Chúng tôi có thể cung cấp tư vấn lãnh đạo và chính sách, khảo sát khí hậu để hiểu tổ chức và kinh nghiệm của nhân viên, đào tạo cho nhân viên, v.v. Các khóa đào tạo và trò chuyện sẽ hướng tới việc hiểu hành vi quấy rối; làm thế nào để báo cáo hoặc can thiệp; và các kỹ năng, thái độ và hành vi thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả.

Ngăn chặn quấy rối và bạo lực tình dục là có thể thực hiện được và mỗi chúng ta đều có vai trò quan trọng. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra các cộng đồng và không gian làm việc, nơi mọi người đều có thể thành công, phát triển và phát triển.

Để tìm hiểu thêm về Sáng kiến không gian làm việc Rosemary, vui lòng liên hệ với Giám đốc Chương trình Giáo dục của CADA. 

bottom of page